Başkonsolos Zalihe Mendeli
Muavin Konsolos Serdar Tayançlı
Eğitim / Kültür Ataşesi Ayşe Deveci