KKTC YURTTAŞLIĞA KABUL HARCI 1,031.50  TL
DAMGA RESMİ 17.50 TL
KAYIP YURTTAŞLIK BELGESİ TASDİK HARCI 135.50 TL

DİĞER HARÇLAR

KİMLİK KARTI HARÇLARI
YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ SÜRE İÇİNDE İLK KEZ KİMLİK KARTI 130 TL
7 GÜN İLE 6 AY ARASINDA GECİKMELERDEN 130 TL
6 AY VE DAHA SONRAKİ GECİKMELERDEN 130 TL
DOĞAL NEDENLERLE YENİLENEN KİMLİK KARTI (Evlenme, ayrılma, soyadı alma, adres değiştirme, yaş ilerlemesi nedeni ile fotoğraf değiştirme, meslek değişikliği ve cinsiyet durumlarında) 130 TL
YIPRANMA, YAKMA, YIRTMA, KİRLETME, BOZMA
İLK KEZ YENİLEME
İKİNCİ KEZ YENİLEME
ÜÇÜNCÜ KEZ YENİLEME
 

130 TL
208 TL
364 TL

YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ (İlgili Daireden kaynaklanan yanlışlıklar hariç ) 130 TL
KAYIP KİMLİK
BİRİNCİ KEZ KAYIP
İKİNCİ KEZ KAYIP
ÜÇÜNCÜ KEZ KAYIP
DÖRDÜNCÜ KEZ KAYIP
 

266.00TL
364.00TL
500.00TL
630.00TL

KİMLİK KARTI TESLİM HARCI 130 TL

 

TASDİK HARCI 133,50 TL
DAMGA RESMİ 3,50 TL
ÇOKLU İMZA 253.00 TL
ASLI GİBİDİR DAMGA RESMİ 17.50 TL
EVLENME EHLİYETİ BELGESİ 130.00 TL
NÜFUS ÖRNEĞİ 130.00 TL
YURTDIŞI DOĞUM KAYIT HARCI 130.00 TL
DOĞUM/ÖLÜM BELGESİ 130.00 TL
VİZE HARCI 253.00 TL
KARAKTER BELGESİ DAMGA RESMİ 41.00 TL
GİRİŞ-ÇIKIŞ DÖKÜMÜ DAMGA RESMİ 17.50 TL
BİLGİ EDİNME 24.50 TL

PASAPORT HARÇLARI

BİLGİ İÇİN ACİL PASAPORT 600.00 TL
PASAPORT (Diplomatik dahil)(32 Sayfa)..(5 yıl geçerli) 530.00 TL
DİPLOMATİK PASAPORT …(32 Sayfa)..(2 yıl geçerli) 425.00 TL
DİPLOMATİK PASAPORT…(32 Sayfa)..(1 yıl geçerli) 320.00 TL

KAYIP TAHRİP PASAPORT

(Diplomatik dahil) (32 Sayfa).(5 yıl geçerli) 935.00 TL
KAYIP DİPLOMATİK PASAPORT(32 Sayfa)..(2 yıl geçerli) 720.00 TL
KAYIP DİPLOMATİK PASAPORT(32 Sayfa)..(1 yıl geçerli) 520.00 TL
LASSE PASSE 45.00 TL
LASSE PASSE ACİL 67.50 TL
PASAPORT TESLİM HARCI 130.00 TL

NOT: Başvuru tarihinde ivedi olarak talep edilen pasaport için harç miktarı % 50 (Yüzde Elli) oranında artırılır.