1.  KKTC Kimlik Kartı ve/veya T.C. Nüfus Cüzdanı.
  2. Tasdik edilecek belge (KKTC makamlarınca düzenlenen belge KKTC Dışişleri Bakanlığı, T.C. makamlarınca düzenlenen belge T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır).
  3. Kurum adına yapılacak tasdiklerde kurumun irtibat bilgileri.
  4. Harç