Başkonsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ‘İklim Değişikliğine Karşı Çıkın’ projesi kapsamında gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Konularında En İyi Uygulamalar Konferansı”na katıldı. Konferansta Prof. Dr. Ruşen Keleş de İklim konusunda bir konuşma yaptı.