KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’nden Bakanlığımıza Yurt Dışı Birimlerimizde duyurulmak üzere gönderilen duyuru metni aşağıda yer almaktadır.

TASFİYE HALİNDEKİ KIBRIS TÜRK HAVA YOLLARİ ŞİRKETİ LTD.
ALACAKLILARINA DUYURU

KTHY_Duyuru