15.08.2016 – 13.11.2016 tarihleri arasında (13.11.2016 günü saat 24:00’e kadar) 3 ay süreyle yürürlükte olacak “Muhaceret Affı”na ilişkin Kararname 15.08.2016 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

KKTC’de kayıt dışı çalıştığı veya ikamet izinsiz olarak bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve Muhaceret affından yararlanmak isteyen tüm yabancı uyruklu kişilerin Konsolosluğumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Muhaceret Affıyla ilgili daha detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.

ÇALIŞMA VE MUHACERET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

1.KKTC’de Kayıt Dışı Durumda Bulunup (Çalışma İzinsiz ve İş Kurma İzinsiz) Vize Cezası Oluşan Yabancı Uyruklular

2.Yurtdışına Vize Cezalı Çıkış Yapan Yabancı Uyruklular

3.Kayıt Dışı Çalışırken veya İkamet İzinsiz Olarak Bulunurken Yakalanıp İhraç Edilen Yabancı Uyruklular

4.KKTC’de  Kayıt Dışı Durumda Bulunup ( Ziyaretçi İzinsiz ve İkamet İzinsiz)  Vize Cezası Oluşan Yabancı Uyruklular

ÇALIŞMA VE MUHACERET AFFI’NIN SÜRESİ NE KADARDIR?

Çalışma ve Muhaceret Affı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe  girdiği tarihten itibaren 90 gün ( 3 ay) geçerli olacaktır.

ÇALIŞMA VE MUHACERET AFFINDAN KİMLER  NASIL YARARLANACAK?

1.KKTC’de Kayıt Dışı Durumda Bulunup (Çalışma İzinsiz ve İş Kurma İzinsiz) Vize Cezası Oluşan Yabancı Uyruklular:

KKTC’de kayıtdışı olarak bulunup vize cezası oluşan yabancı uyruklular, KKTC’den çıkış yapmaları ve çıkışta 1 Asgari Ücret tutarında ceza ödemeleri  halinde veya yurtdışına çıkış yapmak istememeleri durumunda  İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’ne 1 Asgari  Ücrete ilaveten 250 TL  ek ücret  ödeyerek, 45 günlük ziyaretçi  izni alabilecek ve 45 günlük ziyaretçi  izni süresi içerisinde iş bulmaları halinde  ziyaretçi iznini çalışma iznine dönüştürebilecekler.

2.Yurtdışına Vize Cezalı Çıkış Yapan Yabancı Uyruklular:

KKTC’de kayıt dışı durumda bulunup vize cezası oluşan ve  yurtdışına  vize cezalı çıkış yapanlar,  KKTC’ne (herhangi bir deniz veya hava limanından)  giriş yaparak, Polis Muhacerete  1 asgari ücret ( 1834 TL)  tutarında ceza  ödeyecekler ve kendilerine KKTC’ne girişte 45 günlük giriş vizesi verilecektir. 45 günlük vize süre içerisinde ödedikleri cezanın makbuzu ile birlikte Çalışma Dairesi Müdürlüğü veya Bölge Amirlikleri’ne  başvuruda bulunarak  ön izinden muaf tutulacak ve çalışma izni alabilecekler.

3.Kayıt Dışı Çalışırken veya İkamet İzinsiz Olarak Bulunurken Yakalanıp İhraç Edilenler:

Kayıt dışı çalıştığı gerekçesiyle KKTC’den ihraç edilenler, yurtdışında kendilerine en yakın  KKTC Dış Temsilcilikleri’ne başvuru yaparak veya bir vekil vasıtasıyla Muhaceret Dairesine başvurarak aftan yararlanabilecek. Bu kapsamda aftan yararlanacak olanlara  tanınan başvuru süresi 3 ay’dır.İhraç kararı kapsamında yurt dışında bulunan ve aftan yararlanmak isteyenlerin yapacakları başvurular,   İçişleri Bakanlığı  tarafından  değerlendirilip  onaylandıktan sonra, bu kapsama giren kişiler 3 ay içinde aftan faydalanabilecektir.Bu kişiler, KKTC’ne (herhangi bir deniz veya hava limanından)  giriş yaparak, Polis Muhacerete  1 asgari ücret ( 1834 TL)  tutarında ceza  ödeyecekler ve kendilerine KKTC’de 45 günlük giriş vizesi verilecektir. 45 günlük süre içerisinde ödedikleri cezanın makbuzu ile birlikte Çalışma Dairesi Müdürlüğü veya Bölge Amirlikleri’ne  başvuruda bulunarak  ön izinden muaf tutulacak ve çalışma izni alabilecekler.

4.KKTC’de  Kayıt Dışı Durumda Bulunup ( Ziyaretçi izinsiz ve İkamet İzinsiz )  Vize Cezası Oluşan Yabancı Uyruklular:

KKTC’de kayıt dışı durumunda bulunup vize cezası oluşan yabancı uyruklular, KKTC’den çıkış yapmaları ve çıkışta 1 Asgari Ücret tutarında ceza ödemeleri  halinde veya yurtdışına çıkış yapmak istememeleri durumunda  İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’ne 1 Asgari  Ücrete ilaveten  250 TL  ek ücret  ödeyerek, 45 günlük ziyaretçi  izni alabilecek ve 45 günlük ziyaretçi  izni süresi içerisinde iş bulmaları halinde  ziyaretçi  iznini çalışma iznine dönüştürebilecekler.

ÇALIŞMA AFFI, ÇALIŞMA YAŞAMINA NE TÜR KAZANIMLAR  SAĞLAYACAK?

  • Bildirim Zorunluluğu

Yanında yabancı uyruklu çalışma izinli işçi çalıştıran işverenler için; iş ilişkisinin sona erdiğini  belirten bildirim zorunluluğu süresi  15 günden 21 güne çıkartılmıştır.

  • İhale Yasağı

Çalışma Affı ile, yanında kayıt dışı işçi çalıştıran ve hakında yasal işlem yapılan işverene,  bir yıl süre ile Devlet İhalelerine Katılmama Yasağı ,  kayıt dışı işçi cezasını ödemesi  halinde kaldırılmıştır.

  • İdari Para Cezası

Kayıt dışı işçi çalıştıran İşverenlere uygulanan aylık asgari ücretin 5 katı olan İdari Para Cezası değiştirilerekbir asgari ücrete  indirilmiş ve tesbit edilen işçi sayısına göre orantılandırılarak  kademelendirilmiştir.

İşverenin ayni suçu tekrarlaması halinde cezalar 2 kat arttırılarak uygulanacaktır.

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca uygulanmış ve ödenmemiş  idari para cezalarının  sabit miktarda ödenmesi düzenlenmiştir. Yani affın yürürlüğe girdiği tarihten önceki idari  para cezaları,  7 Nisan 2015 tarihi öncesinde uygulanmış ise idari para cezası formunda   belirtilen   ceza   miktarına   ve   cezanın   süresi   içerisinde ödenmemesinden dolayı artmış olup olmadığına bakılmaksızın, 7 Nisan 2015 tarihinden sonra uygulanan idari para cezaları ise yine idari paracezası   formunda   belirtilen   ceza   miktarına   ve   cezanın   süresi   içinde ödenmemesinden dolayı  90 gün içinde Daire’ye müracaat edilmesi halinde izinsiz çalıştırdığı ve/veya iş kurma izinsiz çalıştığı tesbitedilen yabancı uyruklu her kişi için, kişi başı  yürürlükte olan brüt asgari ücretin yarısı kadar ceza miktarı ödemesi halinde kapatılacaktır.

  • Uyarıda Bulunma

Bakanlık tarafından Kayıt dışı işçi çalıştırdığı tesbit edilen işverenin kayıt dışı olarak tesbit edilen işçisi, yabancıların çalışma izinleri tüzüğünün 30. maddesi kapsamından yararlanarak çalışma izni alabilecek durumda olması halinde işverene 15 günlük yazılı uyarı  süresi  tanınmıştır.