Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası kapsamında uygulanacak ve 29 Kasım 2016 – 27 Ocak 2017 tarihleri arasında (27 Ocak 2017 günü saat 24:00’a kadar) yürürlükte olacak Muhaceret Affı 29 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sözkonusu yasa uyarınca uygulanacak muhaceret affı, vize aşımından dolayı para cezası bulunan tüm yabancı uyruklu kişileri kapsamaktadır.

Ayrıca, muhaceret affından önce KKTC’de izinsiz ikamet etme veya kaçak çalışma nedeniyle ihraç edilen kişiler de aftan yararlanabilecektir. İhraç edilmiş kişiler, ihraç kararlarının kaldırılması için yurtiçinde vekalet verecekleri bir kişi aracılığıyla Muhaceret Dairesi’ne, yurtdışında ise, Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk veya Temsilciliklerimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Muhaceret affıyla ilgili olarak Muhaceret Dairesi’nin 0392 611 1015 ve 0392 611 1022 nolu telefonlarından daha detaylı bilgi alınabilir.

Daha önce Yasa Gücünde Kararname ile çıkarılan muhaceret affından yararlanmak için müracaatta bulunup, elinde aftan yararlanabileceği yönünde yazı bulunanlar dahil, Kararname’den yararlanmayan kişilerin tekrar müracaat etmesi gerekmektedir.

MUHACERET AFFINDAN KİMLER,  NASIL YARARLANACAK?

Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası çerçevesinde;

  • Yurtiçinde cezalı durumda Bulunanlar çıkışta 1 asgari ücret ödeyerek ülkeden çıkış yaparak aftan yararlanabilecektirler,
  • Çıkış yapmadan yararlanmak isteyenler Muhaceret Dairesi’ne 1 asgari ücret + 250TL ödeyerek aftan yararlanabilecektirler,
  • Yurtdışında cezalı durumda bulunanlar ülkeye giriş yaparak ve girişi esnasında 1 asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabilecektirler,
  • İzinsiz çalışma veya izinsiz ikamet izni nedeniyle KKTC’den ihraç edilenler, yurtdışı Temsilciliklerine şahsen veya Muhaceret Dairesi’ne vekilleri vasıtasıyla başvurarak Muhaceret Dairesince başvuruları uygun görülmesi halinde aftan yararlanabilecektirler,
  • Affın süresi 60 gün olup aftan yararlanan kişiler çalışma izni için ön izin şartından muaf olacaklardır.